Regionaal zoeken
Inhoud Uw-Adres.nl

Uw-Adres heeft zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen en onderhouden van de website Uw-Adres.nl. Wij hebben hierbij gebruik gemaakt van bronnen die wij betrouwbaar achten. Uw-Adres staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Gegevens op deze website kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Uw-Adres kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Informatie op Uw-Adres.nl is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dus niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Uw-Adres.

Verwijzingen en links Uw-Adres.nl

De site Uw-Adres.nl bevat verwijzingen oftewel hyperlinks naar andere sites die buiten dit domein liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de website. Uw-Adres is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Uw-Adres geeft geen garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u contact met ons opnemen.

Ingezonden persoons- of contactgegevens worden niet door Uw-Adres.nl aan derden verstrekt en niet gebruikt voor het toezenden van ongevraagde mail of post door derden. Ingezonden informatie mag niet door Uw-Adres.nl (eventueel bewerkt) worden gebruikt op de site, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de inzender via de mail, schriftelijk anderszins of mondeling.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Via onze website kan een cookie geplaatst worden van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.