Regionaal zoeken
Adres
Logo
AssiZo
Jans Binnensingel 17-1
Arnhem
Gelderland
Trefwoorden: Jeugdhulpverlening, Gehandicaptenzorg, Teamcoaching, Crisiszorg, Werving, Selectie, Begeleiding
Rubrieken: Zorg en detachering
Locatie van AssiZo in Arnhem
Overige rubrieken:
AssiZo, Arnhem

Innovatieve Begeleiding en Crisiszorg

Het gemis aan voldoende gekwalificeerd personeel in zowel de psychiatrie, jeugdhulpverlening, T.B.S. afdelingen als in de gehandicapten zorg is een steeds groter en tastbaarder probleem aan het worden. Helaas leidt dit niet zelden tot grote spanning en crisis op de werkvloer.
Tijdelijke inval kan daarin een oplossing zijn? Maar kan ook juist voor meer onrust zorgen. Een structurele aanpak kan mogelijk tot betere en langdurige oplossingen leiden.
Gewone dingen bijzonder goed doen en bijzondere dingen gewoon goed doen. Naast mensen staan en ze ondersteunen , kijkend naar de mogelijkheden. Dit willen wij doen door op een ruimdenkende manier om te gaan met bestaande theorien en methodieken. Wij beseffen dat ieder mens in contexten functioneert . De individuele hulpvraag en een realistische uitwerking van de menselijke behoefte om ergens bij te horen zijn in onze visie verbonden met elkaar.
Ambitie IBC wil genereus en intensief investeren in de diverse sectoren en wil dit doen in nauwe samenwerking met haar opdrachtgevers. Dit betekent dat de cultuur en de gehanteerde methodieken van de opdrachtgevers het uitgangspunt zijn. IBC ziet het als haar morele verantwoordelijkheid om rekening te houden met het gegeven dat de zorg betaald wordt van gemeenschapsgeld . Dus een goede prijs/kwaliteit verhouding en met schaarse middelen zo veel mogelijk en zo goed mogelijk de opdrachtgever en de clint van dienst te zijn. Wij willen dit doen door transparant te zijn in onze leveringsvoorwaarden en regelmatig evaluaties met de opdrachtgevers te hebben zodat er tijdig bijgestuurd kan worden.
Motto IBC wil zich onderscheiden door de excellente manier waarop zij zorg levert, binnen gestelde kaders van de opdrachtgevers. IBC hoopt werkelijk dat zij een bijdrage kan leveren aan een clint met een hulpvraag, zodat er weer met hernieuwde veerkracht en op eigen kracht en/of passende ondersteuning verder kan.
Missie Wij willen een schakel zijn in de zorg rondom een clint zodat de kwaliteit van leven op den duur subjectief en objectief verbetert. Wij realiseren ons dat weerstanden te hoog en veranderingen te moeilijk kunnen zijn voor de clint in zijn omgeving. Daarom streven wij ernaar de talenten en vaardigheden van opgeleide mensen in te zetten om het proces van verandering te begeleiden.

Offerte aanvraag / Contact opnemen

Doel van de gegevensverwerking:
Direct contact met u opnemen, levering van onze diensten verbeteren, opstellen van aanbiedingen of doorsturen aan het door u geselecteerde bedrijf.