Adres
Zwem- en Recreatiebad de Kulk, Vlaardingen

Zwem- en Recreatiebad de Kulk
Westlandseweg 200
Vlaardingen
Zuid-Holland

www.dekulk.nl


Trefwoorden: Ouder-, &, Kindzwemmen, Aquasporten, Aquajoggen, A-, B-, C, zwemlessen, Zuid-Holland

Rubrieken: Zwembaden - Zwemscholen

Overige rubrieken:
Zwem- en Recreatiebad de Kulk, Vlaardingen

De Kulk bestaat 10 jaar!!

Kijk snel bij actueel/activiteiten!!!

 

Het Zwem-ABC
Leren zwemmen is in ons waterrijke land heel belangrijk. Wij wonen in de buurt van water maar zoeken het water ook graag op in één van de vele zwembaden of recreatieplassen. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren zwemmen. Ieder die bij ons leert zwemmen wordt opgeleid voor het Zwem-ABC van de Nationale Raad Zwemdiploma’s. Het Zwem-ABC bestaat uit een drietal Nationale Zwemdiploma’s: A is aanleren, B is beter worden, en C is compleet. De zwemdiploma’s A en B zijn waardevolle tussenstapjes, maar wie het zwemdiploma C op zak heeft is een echte vriend van het water geworden. Die kan zich dan goed redden in moderne zwembaden en bij activiteiten in, op en aan het water.

De zwemlessen
In het begin wordt er veel aandacht besteed aan het watervrij maken van de kinderen. Dit is een belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Kinderen leren lopen in het water, spetteren, te water gaan en er uit klimmen, draaien van borst naar rug naar borst, onder water kijken en zoeken. Deze zaken zorgen er voor dat kinderen het water leren kennen en zich er prettig in gaan voelen. Veel oefeningen worden in spelvorm aangeboden, omdat dat voor kinderen de beste manier is om iets te leren. Denk dus niet dat het kind alleen maar speelt in het water, ieder spel heeft een bedoeling!

Zwemslagen en nog meer vaardigheden
Bij het Zwem-ABC leren we vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Behalve aan de zwemslagen wordt ook aandacht besteed aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van in het water gaan, onder water zwemmen klimmen en klauteren op vlot en kant en naar de bodem gaan.

Zwemveiligheid
Bij het Zwem-ABC ligt een belangrijk accent op het veilig zijn in het water. Al vanaf de eerste zwemlessen wordt hieraan aandacht besteed. Er wordt geoefend met vallen en opstaan, in het water springen en uit het water klimmen. Ook met kleren aan in het water zijn komt regelmatig tijdens de lessen aan de orde.

Een kind dat het zwemdiploma C heeft gehaald, heeft een paspoort voor een leven lang zwem- en watersportplezier. Het kind is vaardig en veilig om deel te nemen aan zwemsporten, zeilen, surfen, snorkelen ect.

Kosten voor het A- en B diploma: € 30,00 (2 x ½ uur p.w. per 4 weken)                                                                                                                             Kosten voor het C diploma: € 23,00 (1 x ¾ uur p.w. per 4 weken)                                                                                                                                       

 

Zwemvaardigheidsdiploma’s 1, 2, en 3
Na het voltooien van de Zwem-ABC opleiding is het mogelijk om een opleiding te volgen voor de zwemvaardigheidsdiploma's. Voor elk diploma bestaat de opleiding uit een aantal onderdelen (qua afstand en techniek een oplopende moeilijkheidsgraad) nl.: onder water zwemmen, afstandszwemmen, samengestelde rugslag, borstcrawl, rugcrawl, vlinderslag (3), ringen / pionnen opduiken, polocrawl, balgooien, verschillende drijfvormen en stuwoefeningen. In de opleidingen wordt ook aandacht besteed aan de verschillende start- en keerpunttechnieken.

Kosten: € 23,00 (1 x ¾ uur p.w. per 4 weken)

Privé zwemlessen
Als u verzekerd wilt zijn van persoonlijke aandacht, dan zijn de privé zwemlessen misschien iets voor u. Privé zwemlessen zijn ook heel geschikt als u bijvoorbeeld niet in de gelegenheid bent om op de vaste lestijden te komen of als u in korte tijd wilt leren zwemmen. Zowel kinderen als volwassenen kunnen op afspraak privé zwemles krijgen.

Kosten: € 110,00 (6 lessen van ½ uur; max. 3 personen)
            € 145,00 (6 lessen ½ uur, max. 1 persoon)

Snorkelen
Een snorkelaar voelt zich prima thuis in het water maar heeft vooral belangstelling voor wat er zich onder water afspeelt. Door het dragen van vinnen kan men snel en comfortabel van plaats veranderen. Met een masker en snorkel op speurt men de bodem af. Snorkelen is als recreatieve vorm uitermate geschikt om de onderwaterwereld te verkennen in de zee of op de plassen. Een goede gezondheid en minimaal 3 zwemdiploma’s zijn de enige vereisten om de lessen te kunnen volgen die uiteindelijk het snorkel diploma op moeten leveren. De Kulk leidt op volgens de eisen van de Nederlandse Raad Zwemdiploma's (NRZ) en de  Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB).  Er zijn 4 diploma’s te behalen, die opbouwend zijn qua zwaarte en vaardigheid. Deze basisopleiding sluit goed aan bij een verdere opleiding voor het duiken met perslucht of supplied air snorkelen.


Kosten: € 23,00  (1 x ¾ uur p.w. per 4 weken)


Algemeen
Al onze zwemlessen worden verzorgd door gekwalificeerde zwemonderwijzers. De lesgroepen kunnen variëren in grootte. Voor verdere vragen en inschrijving kunt u terecht bij de receptie van het zwembad.

Wanneer:

 • Zwem ABC  A-diploma 2 x per week ½ uur les
  • Maandag en woensdag:  07.00 - 08.00 uur en 16.00 - 18.00 uur
  • Dinsdag en donderdag: 16.00 - 18.00 uur
 • Zwem ABC  B-diploma 2 x per week ½ uur les
  • Maandag en woensdag:  16.30 - 17.00 uur
  • Dinsdag en donderdag: 16.30 - 17.00 uur
  • Dinsdag en donderdag:  07.00 - 07.30 uur
 • Zwem ABC  C-diploma 1 x per week ¾ uur les
  • Maandag: 17.15 - 18.00 uur
  • Woensdag:  14.00 - 14.45 uur en 15.00 - 15.45 uur
 • Zwemvaardigheidsdiploma’s 1, 2, en 3     1 x per week ¾ uur les
  • Woensdag 15.00 - 15.45 uur
 • Zwemles volwassen
  • Maandag 1 x per week  21.00 - 21.30 uur
 • Privé zwemles 1 x per week ½ uur les
  • Zaterdag tussen   08.30 - 10.00 uur  op afspraak.
 • Snorkelen 1 x per week ¾ uur les
  • Maandag 17.15 - 18.00 uur jeugd

 

 

 

De gemeente Vlaardingen beschikte tot voor kort over twee zwembaden: het Kolpabad en zwembad Holy. Het waren baden die niet meer voldeden aan de eisen van deze tijd. Veel geld zou moeten worden gestoken in renovatie en groot onderhoud. Daar kwam bij dat twee baden eigenlijk teveel van het goede waren voor een stad als Vlaardingen. Voor het gemeentebestuur was dat reden om in 1993 te besluiten tot de bouw van een nieuwe zwemvoorziening, als opvolger van het Kolpabad en Holy. Dat werd De Kulk, een naam die is ontleend aan een riviertje in de buurt. Het bad heeft een wedstrijdbassin, een instructiebassin en een recreatiebassin.
Bij het ontwerp en de bouw van het bad is veel rekening gehouden met duurzaam bouwen. Tal van maatregelen zijn genomen om de milieuprestatie en de mensvriendelijkheid ervan te optimaliseren. Het zwembad heeft inmiddels de status van Europees Voorbeeldproject gekregen, en ontving daarvoor via het Thermie/Joule-programma van de Europese Gemeenschap fl 460.000,- subsidie uit Brussel. Daarnaast heeft de gemeente fl 400.000,- subsidie verstrekt. In totaal vergde De Kulk een investering van fl 12,5 miljoen. Het zwembad opende op 26 september 1997 officieel zijn deuren.