Woonzorg

Woonzorg geeft net dat steuntje in de rug dat iemand nodig heeft.Wanneer woonzorg?

Woonzorg is er voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken bij het wonen. Hoeveel hulp nodig is, verschilt. Woonzorg betekent vaak dat iemand zelfstandig blijft wonen, maar huishoudelijke hulp krijgt, of ondersteuning van een maatschappelijk werker of verpleegkundige. Dit heet begeleid wonen, thuiszorg of zorg zonder verblijf. Woonzorg kan ook inhouden dat iemand in een zorginstelling verblijft. Woonzorg is er voor:

  • senioren;
  • mensen met een lichamelijke beperking;
  • mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen;
  • jongeren in een moeilijke gezinssituatie.

Wie levert woonzorg?

Voor elke doelgroep zijn er organisaties die woonzorg leveren. De geestelijke gezondheidszorg (ggz) helpt bijvoorbeeld mensen met psychische problemen. Daar vallen ook dementie en verslaving onder. Voor de meeste vragen over woonzorg kunt u terecht bij de huisarts. Die verwijst u dan door naar de juiste behandelaar of zorginstelling.

Wat kost woonzorg?

Omdat er verschillende soorten woonzorg zijn, lopen de kosten uiteen. Naar huishoudelijke hulp informeert u bij uw gemeente. Die bepaalt of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op u van toepassing is. Overige woonzorg regelt de wet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Of u daar recht op heeft bepaalt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Veel informatie over woonzorg vind u op de webpagina over thuiszorg, van de Rijksoverheid.

Voor u gevonden Woonzorg

Step Up Now

Schietbaanweg 93, Enschede

Opvang, Jongeren, IQ, Zelfstandigheidstraining, Jongerenbegeleiding, Begeleid, Wonen, Begeleiding, Enschede, Overijssel

De Beemden Woon- & Zorgcentrum

De Beemden 1, ST. MICHELSGESTEL

Woon- en Zorgcentrum

Gezinsvervangend tehuis Chrizona

Klarinet 125, ROTTERDAM

Gezinsverzorging, Woonvoorziening

Regionaal zoeken

Klik op de kaart en zoek regionaal op bouwondernemingen

Limburg Zeeland Zuid-Holland Noord-Brabant Utrecht Noord-Holland flevoland Gelderland Overijssel Drenthe Groningen Friesland
Zoekresultaten op de kaart
Ook te vinden in ...
Overige rubrieken