Adres

Alltec Technisch-Bureau Gouda
Han Hollanderweg 184
GOUDA

Rubrieken: Searchpages

Overige rubrieken:
Alltec Technisch-Bureau Gouda, GOUDA

Bouwkundige keuring Waarom een bouwkundige keuring? (klik hier voor een voorbeeldrapport ) Bouwtechnische keuringBij de aan- of verkoop van een pand wordt steeds meer om een bouwkundig rapport gevraagd. Met een dergelijk rapport staat u in het kader van een onderzoeks- en meldingsplicht juridisch sterker. Kortom, een bouwtechnokeuring is om inzicht te krijgen in de bouwkundige staat van het pand en de eventuele kosten. Zo schrijft artikel 7:17 van het BW voor dat de koper een woning mag verwachten die voldoet aan de eigenschappen voor normaal gebruik. Indien de koper bijzondere eigenschappen wil (b.v. rustige omgeving), dan moet hij dat duidelijk aangeven. Men doet er goed aan een deskundige van ALLTEC naar de woning of het bedrijfspand te laten kijken. Alltec Uw woning wordt visueel gekeurd op o.a. de volgende bouwkundige aspecten: * draagconstructie * gasinstallatie * kelder * riolering * dak en dak-constructie * sanitair * kozijnen * waterleidingen * schoorsteen * dakdoorvoeren * keuken * trappen * tegelwerk * schilderwerk * hang- en sluitwerk * kitwerk. De keuring wordt op een reële manier uitgevoerd, uiteraard waarschuwen de bouwkundigen u wel voor gebreken en tekortkomingen van de woning. U wordt door ons geïnformeerd over de conditie, kwaliteit, afwerking en onderhoud van het pand met de mogelijk direct en op/of op termijn hieraan verbonden herstelkosten. Voor u als aanvrager van een aankoopkeuring is het rapport een uitstekend uitgangspunt om te beslissen het huis c.q. bedrijfspand wel of niet te kopen, of om over de prijs te onderhandelen. Heeft u interesse of vragen? Bel 0182 – 68 93 19 of e-mail.