Regionaal zoeken
Adres
Logo
Ennea Inside
Zonstraat 6
Nijmegen
Gelderland
Trefwoorden: Massagetherapeuten, Massage, Heilgymnasten, Masseur, Hot, Stone, Nijmegen, Ennea, Inside
Rubrieken: Massagetherapeuten
Locatie van Ennea Inside in Nijmegen
Overige rubrieken:
Ennea Inside
Ennea Inside is een praktijk voor fysieke, mentale, emotionele en spirituele bewustwording. Met behulp van verschillende methodes wordt met de cliënt gezocht naar wat voor hem of haar de goede balans is tussen voelen, denken, doen en zijn. Het ontdekken en tot ontplooiing brengen van de eigen unieke authentieke kracht staat daarbij voorop. Wat is reversie? Reversie is een methode voor ouders die hun kind beter willen begrijpen en begeleiden. Het gedrag van een kind is een reactie op signalen uit de omgeving. Veelal herkennen ouders dit gedrag wel omdat ‘t hen herinnert aan hun eigen gedrag en hun ervaringen in het verleden. Soms echter laat het kind gedrag zien dat ouders niet kunnen plaatsen. Het gedrag van het kind wordt ervaren als tegenovergesteld aan dat van de ouder(s). Voor de ouder(s) is het vaak moeilijk om dat gedrag in zichzelf terug te vinden, maar het is daar wel degelijk aanwezig. Het is gedrag, dat aangeleerd is ter bescherming tegen het gemis van een van de 12 Basisbehoeften (denk o.a aan: respect, vertrouwen, bevestiging). Van deze bescherming is de ouder zich vaak niet bewust, maar het vormt wel de basis voor de “problemen” die ervaren worden bij of met het kind. Deze “problemen” kunnen zowel op gedrags- als op lichamelijk niveau liggen (denk b.v. aan eczeem, allergie). Bij Reversie kijken we dus terug in de tijd om een “probleem” van het heden op te lossen. Marjo Dieben Mijn achtergrond is het onderwijs, met als specialisatie Remedial Teaching. De laatste jaren was ik werkzaam in het Speciaal Basisonderonderwijs. Het volgen van de Reiki I-cursus in 2001 is de eerste stap geweest op het pad dat ik nu volg, het pad van zelfont-wikkeling. Ik wil graag mensen laten delen in en begeleiden vanuit de kennis en de inzichten die ik sindsdien heb verworven Reiki Wat is reiki? Reiki is een natuurlijke en eenvoudige vorm van genezen met behulp van “Universele Levensenergie”. Reiki is een Japans woord dat bestaat uit twee lettergrepen: “rei “ dat kos-mos betekent en “ki “ dat energie be-tekent. In China wordt deze energie “chi “ of “qi “ genoemd en de Hindoes spreken van “ prana “. Deze universele levensenergie is om ons heen volop aanwezig. Reiki stelt ons in staat deze universele levensenergie te gebruiken om onze levenskracht aan te vullen, op peil te houden en ons lichaam in balans te brengen. Een tekort aan levenskracht veroorzaakt uitputting op lichamelijk, emotioneel en spiritueel gebied. Door eenvoudig de handen op te leggen kan iemand die afgestemd is op de helende Reiki-ener-gie deze laten stromen. Deze gever is als het ware een kanaal voor de universele levensenergie. Bij de ontvanger stroomt de energie naar dat gebied waar ’t het meest nodig is. Er zijn drie Reiki-behandelingen mogelijk: * Een lange behandeling van ongeveer anderhalf uur; * Een korte behandeling van ongeveer een half uur; * Een zogenoemde mentale behandeling, van eveneens een half uur; De technieken die bij Reiki II horen geven de mogelijkheid om energie – ook over grote afstanden - te sturen naar een persoon of een situatie. Massage is in de eerste plaats aanraking met respect. Verder zou massage omschreven kunnen worden als het geven van mechanische prikkels middels een aantal handgrepen op het lichaam van een cliënt, met als doel evenwicht te brengen of te behouden op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. Dit betekent dat massage een uitwerking geeft op de totale mens. Massage heeft veel voordelen. De belangrijkste zijn: * Massage helpt om de spieren te ontspannen. * Massage zorgt voor een betere doorbloeding van de spieren. * Massage stimuleert het lymfesysteem. * Massage brengt het autonome zenuwstelsel in balans * Door massage verdiept de ademhaling zich: dit levert meer zuurstof op voor het lichaam. * Massage verhoogt het gezond functioneren van de huid. * Massage geeft de energie van het lichaam weer de kans om te gaan stromen. * Massage maakt dat afvalstoffen beter worden afgevoerd. * Massage activeert het zelfgenezend vermogen van het lichaam. * Massage vergroot lichaamsbewustzijn en verbetert de uitstraling. En tenslotte: * Door middel van massage kan er gewerkt worden aan het evenwicht op mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. Het durven voelen van het lichaam kan leiden tot het durven voelen van emoties. (Herkennen, Erkennen, Ervaren, Les leren, Accepteren, Loslaten)