Adres
De Kleine Parels, Lelystad

De Kleine Parels
Ganzendiep 23
Lelystad
Flevoland


Trefwoorden: Kinderdagverblijf, BSO, Voorschoolse opvang, Naschoolse opvang, Vakantieopvang, Buitenschoolse opvang

Rubrieken: Kinderopvang

Overige rubrieken:
De Kleine Parels, Lelystad

De Kleine Parels, Lelystad

Bij De Kleine Parels bent u als vraagouder verzekerd van kwaliteit en tegemoetkoming in de opvangkosten. Het gastouderbureau is gescreend op geschiktheid van de gastouder en op de motivatie van de gasthouder.

Ook wordt de woning van een gastouder beoordeeld op veiligheid en hygiëne. Op deze wijze bent u verzekerd van een veilig en warm kinderopvang voor uw kinderen bij voorschoolse opvang, naschoolse opvang, vakantieopvang en buitenschoolse opvang.

Daarnaast krijgen gastouders cursussen aangeboden, meestal in de vorm van thema avonden, zoals brandpreventie en EHBO. Vier keer per jaar wordt er een thema avond of training georganiseerd. Daarnaast wordt studie aangeboden middels de gastouderacademie. In zowel de sessies van de trainingen/thema avonden als van de gastouderacademie komen onderwerpen voor die betrekking hebben op tal van pedagogische vaardigheden, veiligheid en gezondheid.

De kleine Parels biedt erkende kinderopvang en is aangesloten bij één gastouderbureau, PerfectMatch. Hierdoor komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.

De Kleine Parels biedt kleinschalige kinderopvang in huiselijke sfeer aan. Heeft u alleen voor de vakantie opvang nodig? Ook dan kunt u bij De Kleine parels terecht.

Voordelen van een thuiscrèche:

 • Opvang in huiselijke sfeer.
 • Andere kinderen om mee te spelen in diverse leeftijden.
 • Erkende opvang, dus recht op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.
 • Gastouderbureau zorgt voor controle wat veiligheid en hygiëne betreft, vanaf 2010 zal
 • GGD daar zelf zorg voor dragen.
 • Gastouderopvang kan dezelfde continuïteit bieden als een kinderdagverblijf.
 • Gastouder kan zorgen voor een vervangende gastouder bij ziekte/ vakantie.
 • Er kan met de gastouder duidelijke afspraken gemaakt worden wat betreft de opvang
 • van het kind. Een ander groot voordeel is de flexibele opvang.
 • Gastouderopvang heeft flexibele openingstijden, in overleg kan het kind eerder
 • gebracht of later gehaald worden. Indien mogelijk dagjes ruilen.
 • De Kleine Parels biedt innovatieve opvang. Dit betekent dat er opvang geboden
 • wordt aan max. 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar!
 • Er is meer individuele aandacht voor het kind dan in een kinderdagverblijf,
 • een kind hoeft niet te wachten op zijn flesje of een schone luier.
 • Het kind wordt opgenomen in het gastoudergezin. Het kind doet mee aan alle
 • activiteiten van het gezin, van samen boodschappen doen tot het vieren van een verjaardag.
 • Het gastoudergezin is een tweede thuis voor het kind.
Offerte aanvraag / Contact opnemen