Regionaal zoeken
Adres
Logo
Intercultureel & Muzisch Instituut
Voorstenkamp 19-19
Nijmegen
Gelderland
Trefwoorden: Multiculturele, Intercultureel, CKV, Schoolconcerten, Wereldmuziek
Locatie van Intercultureel & Muzisch Instituut in Nijmegen
Overige rubrieken:
Intercultureel & Muzisch Instituut
Meespeelconcerten, Gitaarles, Piano Keyboard, Muziekinstumenten, Djembe, Workshops, Muzieklessen, Latijs-Amerika, Muziek, Afrika

Algemene informatie
Het Intercultureel & Muzisch Instituut te Nijmegen is een organisatie die zich richt op interculturele emancipatie, vredesopvoeding, intercultureel leren en culturele verscheidenheid. Wij werken voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers. Het onderwijs en organisaties die zich met interculturele en internationale samenwerking bezighouden vormen daarbij de hoofdmoot. Daarnaast werken we ook regelmatig voor bibliotheken en in theaters.

Een programma dat wij regelmatig op basisscholen, scholen voor het voortgezet onderwijs, HBO's, MBO's, PABO's en bibliotheken doen is het meespeelconcert. Dit is een programma met 250 wereldmuziekinstrumenten, nummer 17 uit het programmaoverzicht hieronder. Bij dit programma kan ook het boekje met Latijnsamerikaanse kinderliedjes worden gebruikt, dat wij uitgegeven hebben (1). Het boekje kan gebruikt worden op de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

In de weken voorafgaande aan onze komst kunnen de docenten een aantal liedjes voorbereiden. Tijdens ons programma kunnen wij ze met de kinderen zingen onder begeleiding van een groot sambaorkest of een andersoortige begeleiding. Dit zijn ook leuke oplossingen voor een slotavond of een afsluiting van een feestdag of muziekdag etc.

Het werk op basisscholen en het voortgezet onderwijs verschilt natuurlijk enorm van inhoud. Op de basisschool vertellen we inhoudelijk en wat moeilijkheidsgraad betreft een heel ander verhaal. In het algemeen geldt bij ons de regel, hoe ouder de kinderen zijn, hoe meer achtergrondinformatie we aan hun door kunnen geven. Bij de allerkleinsten, de kleutertjes dus, vertellen we alleen hoe een instrument werkt en hoe je er leuke geluidjes uit kunt halen. Daarna spelen we ook met de kleintjes een grote Braziliaanse samba. Bij de hoogste groepen vertellen we dan veel meer over de achtergrond van de instrumenten, van de mensen die ze bespelen, waarom bepaalde instrumenten ergens vandaan komen, etc.

Voor allerlei organisaties -bedrijfsleven, onderwijs (vooral PA BO's), volwasseneneducatie, jongeren clubs, etc- hebben wij een programma dat ingewikkelde thema's zoals inter cultureel leren, vreemde culturen, multiculturele samenleving, racisme en muziek, rechten van het kind etc., op een speelse en toch informatieve manier aanbiedt. Wij doen dat in veel gevallen via kunstzinnige vorming. Het publiek kan -verschillende workshops volgen (zie ook hieronder item 2. Programmaonderdelen). Daarin worden discussies gestimuleerd over de te behandelen onderwerpen.

Offerte aanvraag / Contact opnemen

Doel van de gegevensverwerking:
Direct contact met u opnemen, levering van onze diensten verbeteren, opstellen van aanbiedingen of doorsturen aan het door u geselecteerde bedrijf.