Regionaal zoeken
Adres
Logo
R.U. Bouwadvies B.V.
Bremvallei 1
Den Bosch
Noord-Brabant
Trefwoorden: Kostenbewaking, Bestekken, Tekenwerk, Management, Projectcoordinatie
Locatie van R.U. Bouwadvies B.V. in Den Bosch
Overige rubrieken:
R.U. Bouwadvies B.V., Den Bosch

Oprichting:
RU Bouwadvies is in 1999 opgericht door de heer R.M. Ulehake en is in korte tijd uitgegroeid naar een adviesbureau waar inmiddels 12 personen werkzaam zijn.

De markt
De markt vraagt in toenemende mate naar hoogkwalitatieve eindproducten op maat. Daarmee wordt de bouwsector uitgedaagd om een cultuuromslag te maken naar daadwerkelijke klantoriëntatie. Klantgericht bouwen betekent in onze optiek dat het bouwproces flexibel, effectief en efficiënt moet zijn. De partijen die betrokken zijn bij het bouwproces, zouden elkaar daartoe al in een vroeg stadium moeten opzoeken. Zij moeten een intensieve samenwerking aangaan. Alleen op die manier kan het eindproduct zo effectief en efficiënt mogelijk worden gerealiseerd en kunnen de behoeften van de afnemer op de beste wijze worden ingevuld.

Pragmatische benadering
RU Bouwadvies staat voor een pragmatische benadering van het bouwproces. Het ontwerp, de kwaliteit, de kosten en de uitvoeringsmogelijkheden worden tegelijkertijd en in een zo vroeg mogelijk stadium onderzocht. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen. Op grond van onze bevindingen uit het onderzoek stellen we het ontwerp bij, zonder dat in essentie aan te tasten. Zo kan voor elk project steeds de beste bouwmethodiek worden bepaald voor aanvang van de daadwerkelijke bouw.

Partner
RU Bouwadvies komt met deze aanpak tegemoet aan de eisen die de veranderende markt stelt. Effectiviteit en efficiency zijn kenmerkend voor onze benadering. Een aanzienlijke tijd- en kostenbesparing zijn daarvan het concrete resultaat. RU Bouwadvies beschouwt zichzelf als partner van zijn opdrachtgevers. We signaleren in een vroeg stadium eventuele knelpunten. Daarvoor formuleren we oplossingen die we vervolgens met de opdrachtgever bespreken.

Werkwijze
RU Bouwadvies stapt meestal het proces in nadat een VO / DO gereed is. Hierna kunnen wij de navolgende onderdelen voor u verzorgen;
     
-  Bouwaanvraag tekeningen in Autocad of Arkey.
     
-  Toetsing van het project aan het wettelijk kader, in rapport vorm.
     
-  Adviseren en maken van de EPC en EPU berkeningen.
     
-  Bouwkundig bestek met behulp van de Stabu 2 methodiek.
     
-  Bouwvoorbereidingstekeningen.
     
-  Werktekeningen.
     
-  Reviesie tekeningen.
     
-  Het voeren van de coördinatie gedurende het hele proces.