Regionaal zoeken
Adres
Carobouw
Gouwe 3 B
Barendrecht
Zuid-Holland
Trefwoorden: Aannemers, Barendrecht, Aannemers, Zuid-Holland, Bouw, Zuid-Holland, Bouw, Barendrecht, Sloopwerkzaamheden, Barendrecht
Locatie van Carobouw in Barendrecht
Overige rubrieken:
Carobouw, Barendrecht

Onze werkwijze:
Contact / inventarisatie
Het begint allemaal met het eerste contact waarna een afspraak wordt gemaakt om ter plaatse bij de opdrachtgever de wensen te bespreken / inventariseren, eventueel ondersteund door reeds bestaande schetsen en tekeningen.
Begroting / offerte
Op basis van de gemaakte inventarisatie van de bouwplannen wordt een begroting opgesteld van de bouwkosten waarna offerte wordt uitgebracht. De offerte kan desgewenst te allen tijde mondeling worden toegelicht.
Opdracht / werkvoorbereiding
Na akkoordbevinding van de opdrachtgever wat betreft de offerte wordt een aannemingsovereenkomst opgesteld waarin aspecten zoals start bouwwerkzaamheden, opleveringstermijn, aanneemsom e.d. worden vastgelegd.


Daarna kan de werkvoorbereiding worden opgestart met het inplannen van de werkzaamheden, bestellen van materialen e.d. (alles in direct overleg met opdrachtgever!).
Start bouw
Na afstemming van de planning met de opdrachtgever wordt de afspraak gemaakt voor aanvang van de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden. Bij aanvang van werkzaamheden, maakt de opdrachtgever kennis met de uitvoerder die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken aldaar.
Overigens worden bij grotere werken de uit te voeren activiteiten, afhankelijk van de grootte van het werk, een aantal dagen / weken van te voren ter plaatse doorgenomen.
Dit gebeurt door de verantwoordelijke werkvoorbereider samen met de betreffende uitvoerder voor dat werk.

Begeleiding / terugkoppeling
De dagelijkse begeleiding op de bouwplaats vindt plaats door de uitvoerder welke in eerste instantie het aanspreekpunt is voor vragen of eventuele problemen. Doorgaans worden de meest voorkomende vragen / problemen ter plekke beantwoord of opgelost.
In de overige gevallen worden d.m.v. de dagelijkse terugkoppeling tussen de uitvoerder en de werkvoorbereiding of direct contact tussen opdrachtgever en kantoor (bouwvergadering / telefoon), de puntjes op de i gezet.

Afronding / afwikkeling
Na afronding van de werkzaamheden wordt door de uitvoering / werkvoorbereiding contact opgenomen met de opdrachtgever om het resultaat door te nemen / evalueren om vervolgens op te leveren. Na goedkeuring van de opdrachtgever, wordt overgegaan tot eindafrekening van de aanneemsom.

Nazorg
Ook na oplevering van het werk blijven wij paraat in geval van zich voordoende problemen.


Heeft u interesse, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.