Regionaal zoeken
Bodem- en grondsanering

Wanneer u als bedrijf of huiseigenaar ernstige bodemverontreiniging vaststelt, bent u verplicht over te gaan tot bodemsanering. Op deze manier wordt verdere verontreiniging zoveel mogelijk beperkt. Door bepaalde oorzaken, zoals het dumpen van giftige stoffen of lekkages, raken bedrijventerreinen nogal eens verontreinigd. Door het kadaster te raadplegen kunt u vaststellen of een bodem verontreinigd is. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in bodemsanering kunnen voor u bodemonderzoek verrichten.

Bodemonderzoek

Bodemonderzoek kan verschillende doelen dienen. U heeft bijvoorbeeld een verklaring van een schone bodem nodig, een aanvraag voor een milieuvergunning of u wilt een verontreinigingssituatie in kaart brengen. In bodemsanering gespecialiseerde bedrijven beschikken over de deskundigheid om verontreiniging feilloos te herkennen. Samenwerking met milieulaboratoria zorgt voor een snelle, betrouwbare uitkomst over de kwaliteit van de bodem en eventuele verontreiniging.

Bodemsanering

Wanneer blijkt dat bodemsanering noodzakelijk is, kunnen specialisten in bodemsanering voor u een saneringsplan opstellen. Hierbij houden zij rekening met zowel uw belangen als de wetgeving omtrent bodemsanering. Tevens wordt gekeken naar het gebruik van de grond in de toekomst, zodat bodemsanering in uw toekomstige projecten kan worden geïntegreerd. De gehanteerde grondsaneringstechnieken zijn onder te verdelen in in-situ, on-site en ex-site.

Handige informatie

De regels omtrent bodemsanering zijn vastgelegd in de Wet bodembescherming. Wanneer er sprake is van ernstige bodemverontreiniging kunt u bij uw gemeente nagaan of u kans maakt op subsidie. Het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) maakt het mogelijk eenvoudige saneringen in kortere tijd af te ronden. Administratieve lasten worden verminderd en al na vijf weken kan worden begonnen met de bodemsanering, zonder saneringsplan of beschikking.

bodemsanering

Voor u gevonden bodem- en grondsanering:

BBB

Zuiderkluft 23, 9822 CB Niekerk Grootegast
Bodemsanering, Bouwontwikkeling, Niekerk, Grootegast, Bedrijfsterreinen

v.Gansewinkel regio ZW nederland

Rijksweg Zuid 91, 4715 TA Rucphen
Containers, Afval, Afzet Containers, Afvalverwerking, Avr-zuid
Regionaal zoeken
Klik op de kaart en zoek regionaal op bodem- en grondsanering Limburg Zeeland Zuid-Holland Noord-Brabant Utrecht Noord-Holland flevoland Gelderland Overijssel Drenthe Groningen Friesland
Zoekresultaten op de kaart
Ook te vinden in...
'bodem- en grondsanering' is ook te vinden in:
Rucphen
Rubrieken