Arbo- en Bedrijfsgezondheidsdiensten

Werknemers vormen het belangrijkste kapitaal van een bedrijf. Helaas kunnen zij tijdelijk uitvallen, werknemers zijn nu eenmaal geen machines. De klachten waarmee zij te maken krijgen kunnen van lichamelijke of psychische aard zijn en al dan niet werkgerelateerd. Als werkgever wilt u natuurlijk dat uw werknemer zo snel mogelijk weer terugkeert op de werkvloer, het kost u immers geld. Maar u wilt natuurlijk ook dat uw werknemer op een duurzame manier terugkeert, hersteld of deels hersteld en eventueel voorzien van de benodigde aanpassingen op de werkplek.

Voor de regels, wetten en procedures rondom ziekte, verzuim, re-integratie en andere werkgerelateerde zaken kunt u zich wenden tot de hierin gespecialiseerde arbo- en bedrijfsgezondheidsdiensten.

Verzuimbegeleiding

De werknemer acht zich niet in staat om te werken en meldt zich ziek. Vanaf dan gelden er allerlei regels en wetten. Een consequente uitvoering van de procedures is een voorwaarde voor een goede verzuimbegeleiding. Zowel de werkgever als werknemer krijgt te maken met de Wet Verbetering Poortwachter, verzuim- en controlevoorschriften van het bedrijf en soms de Ziektewet. Duurt het verzuim langer dan een paar weken, dan wordt er een bedrijfsarts ingeschakeld die zowel werkgever als werknemer adviseert en afspraken tussen beiden maakt.

Re-integratie

Soms lukt het niet om een werknemer terug te laten keren naar de werkvloer zonder begeleiding. Een arbo- of bedrijfsgezondheidsdienst kan hierin ondersteuning bieden met een bedrijfsarts. Deze kan bijvoorbeeld extra activiteiten adviseren ter bevordering van het herstel, zoals fysiotherapie, ondersteuning van een psycholoog of begeleiding bij het vinden van een andere baan. Een bedrijfsarts kan ook worden ingezet wanneer een gesprek tussen werkgever en werknemer niet mogelijk is, omdat de leidinggevende bijvoorbeeld de oorzaak is van de klachten.

Als werkgever moet u in de tussentijd zorgen voor vervanging van de zieke werknemer. Bij een langdurig verzuim betaalt u naast het salaris van de vervanger ook nog eens het loon van de uitgevallen medewerker tot twee jaar door. Met behulp van een arbo- of bedrijfsgezondheidsdienst kunt u de extra kosten voor uw organisatie zoveel mogelijk beperken.

Verbeteren werkklimaat

Gezonde werknemers creëren een gezond werkklimaat. Als werkgever doet u er dus goed aan te investeren in goede arbeidsomstandigheden, zodat u het verzuim zoveel mogelijk beperkt. Behalve voor begeleiding bij re-integratie en verzuimbeleid kunt u een arbo- of bedrijfsgezondheidsdienst dus ook benaderen voor het creëren van een zo prettig mogelijk werkklimaat. Arbo- en bedrijfsgezondheidsdiensten beschikken over de nodige instrumenten en methoden. Een goede afstemming tussen mens en organisatie (of machine) zorgt ervoor dat uw werknemers optimaal kunnen functioneren!

Verder kunt u als werkgever of werknemer een arbo- of bedrijfsgezondheidsdienst benaderen voor een vrijwillige of verplichte keuring. U kunt van deze instanties verwachten dat ze deskundig en betrokken zijn.

Voor u gevonden Arbo- en Bedrijfsgezondheidsdiensten

Arcu Sensu

Weth Den Hertogstraat 84, Amsterdam

Arbo - en Bedrijfsgezondheidsdiensten

de Zebra-Fabriek

Gildetrom 4, Veenendaal

Jezelf motiveren, Persoonlijke ontwikkeling, Werk en prive in ontwikkeling, Persoonlijke groei, Arbeidsdeskundige, Teamfunctioneren, Ziekteverzuim reduceren, Reorganisatie begeleiding, Managementontwikkeling, Teamontwikkeling

Rechtswinkel Zuid West Nederland

Nieuwe Markt 65A, Roosendaal

Huur en Woonrecht, Consumentenrecht, Letselschaderecht, Aansprakelijkheidsrecht, Vreemdelingenrecht, Sociaal Zekerheidsrecht, Arbeidsrecht, Immigratierecht, Verblijfvergunningen, Rechtswinkel Roosendaal

Verius Advies

Wilgenhof 17, Sliedrecht

Arbeidsrecht, Kantonrechter, Ontslagrecht, Incassoprocedure, Wanbetaling, Ziekte werknemer, Ziekteverzuim, Conflictbemiddeling, Algemene voorwaarden, Recht advies

Wouters BHV Opleidingen

Smidsstraat 17a, Hooge Mierde

Cursus, ploegleider, BBMI, opleiding, VCA, Kleine, blusmiddelen, Keuring, blusmiddelen, Onderhoud

Regionaal zoeken

Klik op de kaart en zoek regionaal op bouwondernemingen

Limburg Zeeland Zuid-Holland Noord-Brabant Utrecht Noord-Holland flevoland Gelderland Overijssel Drenthe Groningen Friesland
Zoekresultaten op de kaart
Overige rubrieken